Satıcılar İçin Pazarlama Eğitimi

Gelişen ekonomideki değişen tüketici koşullarına uygun olarak satış ekiplerinde pazarlamanın gerçeklerine dair farkında-lıkların arttırılması, tüketiciye doğru ürünlerin doğru şekilde sunulması, satış ve pazarlama ekipleri arasındaki çatışma ve çelişkilerin azaltılarak, müşteri odaklı satış ile verimliliğin optimize edilmesidir.

BİZİ TERCİH EDENLER