Merchandısıng'de Farklılaşma

Tanzim ve teşhirin bağdaştırılarak satış artışına dönüştürülmesine dair bilgilendirme, dünyadan örneklerin sunumu ile farklı bakış açısı edindirmek, satış noktası, ürün, sunum bileşenlerinin merchandising’deki yerine dair örnekleme ve yurtdışından uygulamaların aktarımı, teşhir noktası - hedef kitlenin en karlı şekilde konumlandırılmasına dair bilgilendirme, çözüm önerileri aktarımı, uygulama ve uyarlamaları.

BİZİ TERCİH EDENLER