6 Düşünce Şapkası

Doğru düşünme aracı eğitimi
‘Aynı çukuru derinleştirerek farklı bir çukur elde edemezsiniz.’                              
Dr. Edward de Bono

Şirketiniz için potansiyel olarak var olan ana fırsatları, geleneksel düşünce paradigmaları veya araçları ile yakalamanız mümkün değildir. 

AMAÇ

 • Bu yöntemin amacı; herkesin paralel düşünce için çaba göstermesini ve konuların aynı amaçla, birlikte araştırılmasını sağlamak,
 • Zaman kaybını önleyerek egonun performans üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak,
 • Bireylerin doğru, sistematik, gelişmeye yönelik düşünebilmelerini, problemleri başarılara dönüştürebilecek şekilde düşünme sistemleri geliştirmelerini sürekli kılarak, yenilenmelerini  sağlamaktır.

NEDİR?

6 Düşünce Şapkası Sistemini Dünya Çapında Kullanılan Kurumlar

 • Toplantıların konuya odaklı ve verimli geçmesini sağlar. Katılımcılar gizli ajandalara yönlendirilmeden, kişiselleşmeden işlerini yapabilirler.
 • 6 Düşünce Şapkası, bir konu veya konular üzerinde yapılan görüşmelerde, tüm düşüncelerin özgür kalmasını sağlamaktadır. Özgür kalan bu düşünceler, güçlü ve yapıcı bir davranışın gelişmesinin temellerini oluşturur.    
 • 6 Düşünce Şapkası ile ego ve performans birbirinden ayrılmaktadır. Bu tutum sayesinde bireyler, kişilikleri değil, gerekli konuları tartışabilmektedir.                                     
 • Bireylerin toplantılarda daha üretken, daha odaklanmış bir şekilde çalışmalarına yardımcı olmaktadır.
 • Çok şaşırtıcıdır ki, insanlar sürelerinin az olduğunu bildikleri işlerde daha yaratıcı fikirler üretebilmektedirler.6 Düşünce Şapkası buna yardım etmektedir. Saatlerce süren verimsiz toplantılara son vererek, size zaman ve enerji kazandırmaktadır.    
 • Motorola
 • Microsoft 
 • Walt Disney World Co.
 • Cargill Foods
 • IBM
 • Merck Sharp & Dohme
 • British Airport
 • Federal Express
 • British Airways
 • Du Pont
 • ABB
 • The Prudential
BİZİ TERCİH EDENLER